PRAVILNIK

Pravilnik o pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti in samostojnih podjetnikov na območju OOZ Kranj